Locuri pitoresti

Manastirea Pasarea

La nici 20 de kilometri de Bucureşti, lângă Pădurea Pustnicul, se află Mănăstirea Pasărea, monument istoric şi de artă întemeiat în secolul al XIX-lea la iniţiativa stareţului Mănăstirii Cernica de la acea vreme, Arhimandritul Timotei, şi în timpul domniei lui Caragea Vodă (1754 – 1844). Aflat la confluenţa pârâului Pasărea cu Şindriliţa, mănăstirea s-a înfiinţat ca aşezământ monahal de călugăriţe, locul ales fiind tocmai potrivit pentru nevoinţele lor ascetice.

La originea întemeierii mănăstirii se află mai multe legende, însă contextul cel mai plauzibil, potrivit cercetătorilor, este acela în care, în anul 1813, stareţul de atunci al Mănăstirii Cernica, Arhimandritul Timotei, a fost rugat de trei călugăriţe să le construiască un mic schit în pădurile de la marginea Codrilor Vlăsiei. Stareţul a urmat dorinţele acestora, plecând alături de ele prin desişul codrului, pentru a afla locul cel mai potrivit pentru construcţie. Se spune că pe tot parcursul drumului, au fost însoţiţi de o pasăre care zbura din copac în copac şi ciripea într-un fel aparte. La un moment dat, pasărea a poposit la umbra unui stejar bătrân, la baza căruia se găsea şi un muşuroi mare de furnici, moment în care ciripea din ce în ce mai tare şi mai duios, parcă special pentru a atrage atenţia.

Stareţul Timotei înfige toiagul său în pământ şi spune: „Aici să fie altarul bisericii”, apoi a binecuvântat locul şi întorcându-se către maici, spune: „Să vă înmulţiţi ca furnicile acestea”. De la pasărea care i-a însoţit este ales şi numele schitului, care se păstrează până în zilele noastre.

Mănăstirea are ca hram „Sfânta Treime” la biserica mare și „Adormirea Maicii Domnului” la biserica din cimitir și se poate lăuda cu o bogată colecție de artă veche bisericească: icoane, ceramică, broderii, precum și mulaje în ghips aparținând sculptorului G. D. Anghel – cel care a realizat statuia lui Mihai Eminescu din fața Ateneului Roman – și care și-a trăit aici ultimii ani ai vieții, fiind înmormântat în cimitirul mânăstirii. Cea mai de preț comoară a mânăstirii o reprezintă racla cu părți din Sfintele Moaște ale Sfântului Pantelimon, Sfântului Mucenic Mina și Sfântului Mercurie.

La Mănăstirea Pasărea  se poate ajunge:

  • Cu maxi-taxi 503 de la Bucur Obor până în Comuna Brăneşti, după care se merge pe jos 3 km. prin satul Pasărea.
  • Cu autobuz particular, ce pleacă din faţa Fabricii Antilopa( Pantelimon) până în satul Cozieni la 300m de mănăstire.
  • Pe calea ferată, de la  Gara Obor până la   Gara Brăneşti- sat, apoi se merge pe jos 4 km.
  • Cu autoturismul propriu.

La icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mânăstirea Pasărea, cu hramul Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului se roagă zilnic zeci și zeci de credincioși. Icoana este renumită ca vindecătoare de boli, apărătoare de cutremure și primejdii, dar și întăritoare în credința străbună și răbdare.